Bölcs Asszonyok Lehetősége

József Robi

Bölcs Asszonyok Lehetősége
 
Szokatlan kezdeményezést indítunk!
Készüljünk fel az ország kormányzására!
 
Miért BÖLCS?
Aki egy családot gondoz, gazdálkodik a jövedelemmel, elvégzi a ház körüli munkákat, átlátja a folyamatokat, a mit-miérteket.
Miért az ASSZONYOK?
Az asszonyok megértőek, és védik a családot.
Miért LEHETŐSÉG?
A férfiak politizálnak, uralkodni akarnak. Kell a józan átgondolás, megbeszélés, érvényesítés az ország közös gondjaiban. És erre leginkább az asszonyok képesek! A csoportmunkákhoz különféle tulajdonságokra van szükség. Így lehet minden oldalról körbefogni az adott témát. Erre a parlamenti pártok bekiabálására szavazó képviselők nem képesek. Hogyan történik az együttműködés (tárgykörparlament)?
Az Átérző, aki felismer helyzeteket, problémákat.
Az Alkotó, ötleteket mond a megoldásra, és meg is tudja tervezni.
A Tevékeny, képes átlátni, mit kell csinálni, hogyan lehet meg szervezni, megvalósítani.
A Precíz, tudja kiszámolni, mi, mennyibe kerül, rákérdez a többieknél a pontosabb adatokra.
A Kapcsolat-teremtő, tudja, mit, honnan, mennyiért tud beszerezni.
Legyen az eszköz, anyag, ember, vagy információ.
És, végül, van egy Kíváncsi, türelmetlen tag, aki kérdez, „vad ötletekkel” provokálja a többieket, és különféle módszerekkel segíti a közös munkát. A munka végén, nála áll össze a kép.
Programunk:
Képviselő jelöltjeink megválasztásukhoz ismeretségi köreinkből gyűjtenek aktivistákat, akik megszervezik a kampányt. Ők fogják 3 havonta, a képviselő beszámolásánál értékelni a munkáját, amennyiben képviselő elveszti a bizalmukat, előveszik a „Lemondási Nyilatkozatot”. Ennek mintája:
Programunk:
Képviselő jelöltjeink megválasztásukhoz ismeretségi köreinkből gyűjtenek aktivistákat, akik megszervezik a kampányt. Ők fogják 3 havonta, a képviselő beszámolásánál értékelni a munkáját, amennyiben képviselő elveszti a bizalmukat, előveszik a „Lemondási Nyilatkozatot”. Ennek mintája:
Lemondási Nyilatkozat
Alulírott,  .......................................................................
 (Lakcím: .......................................................................)
Az alábbi, magamra nézve kötelező érvényű nyilatkozatot teszem:
Amennyiben a 20... évi Országgyűlési, vagy önkormányzati képviselőválasztáson a    választókörzetben képviselőnek választanak, és képviselői tevékenységemről a választási kampány során segítséget nyújtó, valamint az általam megbízott szavazatszámláló és választási bizottsági tagok (együttesen: aktivisták) részére 3 hónaponként tartott beszámolóim egyikét a résztvevők 75 %-a a vita után nem fogadja el, képviselői mandátumomról azonnali hatállyal önként lemondok.
Jelen nyilatkozatot ügyvédnél, illetve közjegyzőnél helyezzük letétbe, megnevezve azokat a személyeket, akik jogosultak az átvételére, és a Parlament Elnökéhez eljuttatására.
Utódomként az Aktivista-fórumokon az utánam a legtöbb szavazatot szerzett segítőmet ajánlom, a pótválasztási eljárásban segítem, megválasztása esetén a parlamenti beilleszkedésben támogatom.
Alulírottak, az Aktivista-fórum választott tisztségviselői, és a második legtöbb szavazatot kapott jelöltje igazoljuk, hogy a fenti nyilatkozatot képviselőjelöltek önként, és szabad akaratából tették, és ezt aláírásunkkal hitelesítjük:

 .................................        .............................           ..................................
     levezető elnök        Jegyzőkönyvvezető              2. jelölt
A megválasztott képviselő vállalja, hogy tevékenységét, a választó körzetének átlagjövedelme szintjén kapja. Amennyiben ez az átlag növekszik, a jövedelme is nő.
Hálózat:
Egy-egy településen több 6 fős csoport is működhet, és érdemes további hasonló csoportokat alapítani a szomszéd kistérségekben, megyékben, régiókban mindaddig, amíg le nem fedjük az egész országot. Tudjuk, mekkora a kiábrándultság, a csalódás az egész országban. Csak a BAL képes az asszonyok bölcsességével egy élhető közösségi hálózatot létrehozni!
Programpontok:
A banki szerződések egyoldalúak, törvénytelenek. A szerződés két fél közös akaratának kinyilvánítása. Az egyoldalú feltételek tisztességtelenek, megszüntetendők.
Helyre kell hozni az ország élelmiszer-termelését. Vissza kell állni a vegyszerek és a génkezelt növények-állatok természetes termeléséhez-tenyésztéséhez, mert egyrészt genetikailag ártalmasak, másrészt feleslegesek.
Az ország vagyonának ki nem használása, (termőföldek, bezárt üzemek, kihasználatlan ingatlanok, stb.) állagromlása csökkenti az ország vagyonát. Ezért, a dolgozni akaró, elbocsátott munkásoknak legyen joguk munkástanácsként működtetni a bezárt ipari objektumokat, a mezőgazdasági földeket nem művelők, a kihasználatlan ingatlanok után értékarányos járadékot fizessenek.
Legyen lehetőség az el nem adható termékeket a dolgozóknak adni (részben a munkabér kiegészítéseként), hogy megszűnjenek az eladhatatlan készletek, ugyanakkor a pénzzel nem rendelkezők hozzájussanak a számukra szükséges termékekhez.
Az iskola alapvető feladata a gyermekek tudásának, képességeinek, és hajlamának feltárása, hogy képesek legyenek a saját lábukra állni.
Tudomásul kell venni, hogy a mai technológia sokkal kevesebb emberi munkát igényel. Semmi értelme újratermelni a „vattaembereket”, ugyanakkor a szövetkezéseket minél egyszerűbb szabályozással kell lehetővé tenni, az „egy tag – egy szavazat” elvén.
A „betegség-ügy” helyett sokkal nagyobb szerepet kell kapnia az egészség fenntartásának, a szűrésnek, a sportolási lehetőségeknek.
A gazdaság – vállalkozás. Ha valakinek van pénze, vállalkozzon. De ne vegyen fel hitelt, ne kérjen se a bankoktól, se az államtól támogatást!
A vállalkozók és a munkavállalók (szakszervezetek) kizárólagos joga, hogy a munkajogi kérdésekben egymással tárgyaljanak. Ehhez az államnak semmi köze nem lehet.
A nyugdíj, egy élet munkásságának a jogos juttatása. Ebből a keretből elvenni nem lehet. Mivel egyre kevesebb emberre van szükség, csökken a gyermekszületések száma is, célszerű lenne természetben és pénzben havi rögzített juttatást nyújtani minden magyarországi állampolgárnak. (osztrák, kanadai példák) Kb. 50000.- Ft/fő. A juttatás addig jár, ameddig valamilyen bűncselekményt el nem követ az illető.
Az ország visszafizethetetlenül eladósodott. Meg kell az országnak állapodnia az eredeti hitelösszeg (1973. 3,5 Milliárd $) kifizetéséről az IMF-fel, azzal a feltétellel, hogy ezzel megszűnik a kamatokból származó hátralékot.
Az államnak kötelességei, a lakosságnak jogai vannak! Ezt az alkotmány módosításánál érvényesíteni kell.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése