Benes dekrétumok


Benes-dekrétum (Amiről Európa mélyen hallgat!)         

Először a nagymamámtól hallottam ezt a szót: Benes-dekrétumok. Akkor nem értettem, hogy ez mit jelent, csak annyit, hogy a felvidéki rokonainknak nagyon rossz az életük ezek miatt. Most ismét előkerült a téma, mikor a csehek kitalálták, hogy csak akkor írja alá a köztársasági elnökük a lisszaboni-szerződést, ha felmentést kap Csehország a szociális jogokat is biztosító emberi jogi charta alól, ami a szerződés része. Európa vezető képviselői, felelős államférfiai beleegyeztek, hogy Csehország felmentést kapjon, hiszen attól félnek, hogy máskülönben a szudéta-németek és a magyarok, illetve leszármazottaik vagyoni igénnyel lépnek fel a Cseh Köztársaság ellen, a Benes-dekrétumok alapján elrabolt ingó és ingatlan vagyonukat visszakövetelendő. Európa vezető képviselői megszavazták a cseh zsarolást! Eltekintenek attól, hogy Európa közepén megszűnjön létezni e gyalázat. Halkan megjegyzem, hogy nem történelemről van szó, nem a régmúlt idők gaztetteiről, hanem a mai, hatályos jogszabályokról, hiszen 13, azaz tizenhárom dekrétum még ma is hatályban van Európa közepén! Nézzünk bele egy kicsit bele ezekbe a fránya dekrétumokba. Mindjárt az elején adódik egy, a címe és száma: A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 1945. ÉVI 5. SZÁMÚ DEKRÉTUMA AZ ELNYOMÁS IDEJÉN KÖTÖTT EGYES VAGYONJOGI ÜGYLETEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉROL, TOVÁBBÁ A NÉMETEK, MAGYAROK, AZ ÁRULÓK, A KOLLABORÁNSOK, VALAMINT EGYES SZERVEZETEK ÉS INTÉZETEK VAGYONÁNAK NEMZETI GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSÉRŐL (Kiadásának dátuma: Prága, 1945. május 19.) Idézzünk belőle egy cseppet: 4. § 'Állami szempontból megbízhatatlanoknak kell tekinteni a német vagy magyar nemzetiségű személyeket...' Ez a jogszabály a mai napig hatályban van, és Európa felelős államférfiai pillanatnyi érdeküktől vezéreltetve szemet hunynak felette!!! Nem érdekli őket, mert most az a fontos, hogy a Cseh Köztársaság minél előbb aláírhassa azt a lisszaboni szerződést. Állami szempontból én meg megbízhatatlan vagyok! Ki a megbízhatatlan? Mert én szerintem az a megbízhatatlan, aki ezt elfogadta, megszavazta, szemet hunyt felette! (A pontosság kedvéért: Csehországban, és Szlovákiában is hatályban van!) A jó, kedves brüsszeli nagynénikéje a 'tisztelt' államférfiaknak! Az legyen a megbízhatatlan! Ha ez Európa, ha ez az európai értékrend, akkor én nem akarok az Európai Unió állampolgára lenni! Ezt az Európát meg kell szüntetni, el kell törölni a föld színéről, államférfiastul, dekrétumostul, mindenestül! Mindenki, de mindenki, akinek, vagy akinek a felmenői birtokoltak a volt Csehszlovákia területén bármilyen vagyont, és ezek a szégyenletes dekrétumok alapján rabolták el tőle, indítson peres eljárást a Cseh Köztársaság, vagy a Szlovák Köztársaság ellen! Tömegével! Előbb-utóbb győzni fog az igazság, nem szabad kishitűnek lenni! Az alábbiakban tekintsék meg a dekrétumok szövegét eredetiben. A jogszabályokat nem választott testület, parlament hozta, hanem néhány ember! Szerencsére fennmaradtak az iratok, nyomon követhető, hogy ki, kik írták alá ezeket. A dekrétumok közül az alábbiak vannak még hatályban: 1945. évi. 005., 1945. évi. 012., 1945. évi. 016., 1945. évi. 028., 1945. évi. 033., 1945. évi. 108. (Ha az olvasót közben a hányinger kerülgeti, ezért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.)

DR. KOLLÁR LAJOS - büntetőjogász a Kárpáti Harsona főszerkesztő-helyettese, a sajtóiroda igazgatója

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése